Veranderingen hypotheek 2019

De
NHG-grens gaat omhoog van € 265.000 naar € 290.000. Wie daarbij voldoende
energiebesparende maatregelen neemt, mag de hypotheekgrens optrekken naar 106%
van de woningwaarde, de NHG-grens mag dan nog eens omhoog naar maximaal €
307.000. Dat is niet het enige goede NHG-nieuws. Normaal gesproken is de rente
op een hypotheek onder NHG-garantie 1% hoger dan de gebruikelijke rente, dat
percentage zakt naar 0,9%. Dat scheelt al gauw een paar duizend euro op
jaarbasis.

Vanzelfsprekend
is er tegelijkertijd ook sprake van een bui tegen deze financieel positieve
ontwikkelingen in. Het percentage dat u van de door u betaalde hypotheekrente
van de inkomstenbelasting mag aftrekken gaar omlaag. Voor de meeste
huizenbezitters bedraagt die daling 2,75%. Voor mensen in een hogere
inkomensklasse – waarop ook het hoogste belastingtarief van toepassing is – is
die daling al langer aan de gang. Dit jaar gaat er opnieuw een half procent van
af.

Voor
wie geen of slechts een heel lage hypotheek heeft, gold in 2018 dat hij of zij gevrijwaard
blijft van het eigenwoningforfait. Daar wordt nu het mes in gezet. Dat voordeel
gaat in dertig kleine stapjes over in totaal dertig jaar (3,3% per jaar)
vervallen.

Zijn
deze ontwikkelingen voor u mogelijk reden om uw hypotheek over te sluiten? Bel
ons voor het maken van een afspraak.