Nabestaanden profiteren steeds beter van vrijstellingen erfbelasting

In
meer dan de helft van de nalatenschappen gaat de erfenis naar de kinderen,
tegenover tien procent naar de partner. De overige ontvangers betreffen onder
meer familieleden en goede doelen. Wel is het zo dat partners grotere bedragen
ontvangen dan kinderen, in 2015 gemiddeld € 83.000 tegenover € 34.000. De
opbrengst voor maatschappelijke organisaties is gemiddeld € 29.000.

Zoekt
u naar mogelijkheden om uw nabestaande mee te laten profiteren van
vrijstellingen van schenk- en erfbelasting? Bel ons voor het maken van een
afspraak.