Schenk- en erfbelasting 2019

In 2019 kan eenmalig € 102.010 belastingvrij geschonken worden (18-40 jaar), te besteden aan de woning van de ontvanger.
Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 5.428 (jaarlijkse vrijstelling).

Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2019

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

Tariefgroep 1A (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

zie ()

(tot € 124.727) 10%

(tot € 124.727) 18%

(tot € 124.727) 30%

Zie ()

(v.a. € 124.727) 20%

(v.a. € 124.727) 36%

(v.a. €124.727) 40%

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners

€ 650.913

Kinderen en kleinkinderen

€ 20.616

Zieke en gehandicapte kinderen

€ 61.840

Ouders

€ 48.821

Overige verkrijgers

€ 2.173

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen

€ 5.428

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

€ 26.040

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, indien de schenking wordt gebruikt voor studie of aankoop van een huis)

€ 54.246

Eenmalig 18-40 jaar

Overige verkrijgers

€ 102.010

€ 2.173

 
Bedrijfsopvolgingsregeling
 
Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.060.298 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.084.851; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.
U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.
 
Goede doelen
 
Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.
 
Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI’s hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.