Veranderingen voor goede doelen op komst

De verwachting is dat contante giften niet langer aftrekbaar zullen zijn en dat ook de automatische status van algemeen nut beogende instelling (anbi) voor overheidsinstellingen gaat veranderen. Daarnaast worden er nog andere maatregelen voorbereid.
Giften moeten vanaf 2021 met schriftelijke stukken kunnen worden onderbouwd. Dat is meestal wel mogelijk, alleen bij contante giften ontstaan de problemen. Een kwitantie van de begunstigde anbi of vereniging kan dan mogelijk nog uitkomst bieden. Heeft u die niet, dan kunt u het geschonken bedrag ook niet in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.

Bij grote giften in natura wordt al uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer. Omdat die in de praktijk vaak moeilijk is vast te stellen, komt er voor giften boven € 2.500 een extra eis bij. Voor die giften moet een onafhankelijk opgesteld taxatierapport of een ander schriftelijk bewijsstuk worden overlegd.

Overheidsinstellingen worden nu automatische beschouwd als anbi. Dat automatisme gaat beperkt worden tot publiekrechtelijke lichamen in een EU- lidstaat. Om dit te bereiken met de wet worden aangepast.

Een instelling verdient de anbi-kwalificatie als die het algemeen nut beoogt. Dat blijkt ook uit de volledige naam: Algemeen Nut Beogende Instelling. Als doelstellingen, uitlatingen of handelen van een dergelijke instelling in strijd zijn met de Grondwet en internationaal recht, kan de anbi-stauts nu allleen geweigerd of ontnomen worden na tussenkomst van de rechter. Dat gaat nu veranderen, er worden absolute weigeringsgronden ingevoerd waarmee de belastingdienst in dergelijke gevallen direct de anbi-status kan weigeren of intrekken.

Wilt u meer weten over deze en andere verwachte maatregelen voor anbi’s? Bel ons voor het maken van een afspraak.