Verhuur appartement in kamers niet altijd in strijd met splitsingsreglement

Een veel voorkomend verschijnsel in huisvesting van vooral studenten is dat een ouder een appartement voor hun studerende kind koopt. In veel gevallen trekken daar ander studenten bij in, die huur voor hun kamers betalen. Voor sommige Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) gaat dat te ver, zij beroepen zich op het splitsingsreglement. Het is niet ongebruikelijk dat in splitsingsreglementen is opgenomen dat het privé-gedeelte van een woning bestemd is voor particulier woongebruik door “de tot gebruik gerechtigden met hun eventuele gezin”. Als een gebruik daarvan afwijkt, is toestemming nodig van de VvE.

Echter, zolang het gebruik van het privégedeelte in het splitsingsreglement niet afhankelijk is gesteld van de toestemming van de vergadering van de VvE en gebruik van het privégedeelte onder ‘particulier woongebruik’ valt, is dan ook geen toestemming van de VvE nodig.
Als verhuur en andere vormen van ingebruikgeving van een appartement voor langere tijd in overeenstemming zijn met de bestemmingsbepaling in de splitsingsakte, is dat ook volgens het hof geoorloofd als in de bepaling de term “hun gezin” is vermeld. Het leidt immers tot ‘particulier woongebruik’ door de huurder/gebruikers zelf, die vanwege die bepaling niet uit één gezin hoeven te komen. Wil een VvE dat toch voorkomen, dan moet het splitsingsreglement in de bepaling bevatten dat er sprake moet zij van particulier woongebruik door “de tot gebruik gerechtigden met zijn eventuele gezin”.

Wilt u meer weten over “verkamering” van appartementen? Bel ons voor het maken van een afspraak.