Verkoop bedrijfsactiviteiten BV onrechtmatig tegenover schuldeisers

Een BV kan niet ongestraft bedrijfsactiviteiten verkopen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat of zonder een reële voorziening te treffen of verhaalsmogelijkheden over te laten voor schuldeisers.
Er zijn helaas voorbeelden te over. Bijvoorbeeld de BV die bedrijfsactiviteiten overdroeg omdat het bedrijf was veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding. In plaats van het betalen van de schadevergoeding ging de moedermaatschappij van de besloten vennootschap over tot het oprichten van twee nieuwe vennootschappen die vanaf dat moment de nieuwe opdrachten gingen uitvoeren. Vervolgens heeft de besloten vennootschap haar bedrijfsactiviteiten volledig gestaakt. Daarmee was ook de verhaalsmogelijkheid op de vorderingen van de schuldeisers verdwenen.

De nieuwe vennootschappen hebben voor de overname van de bedrijfsactiviteiten van de besloten vennootschap geen vergoeding betaald, bijvoorbeeld voor goodwill. De opvatting dat een vergoeding ook niet nodig was omdat alleen nieuwe opdrachten naar de nieuwe vennootschappen gingen, gaat niet op. De rechtbank zag wel zeker waarde waarvan de nieuwe vennootschappen profiteerden zonder daarvoor een vergoeding te hebben betaald. De rechter vond ook dat de bestuurder van de BV wist of had behoren te weten dat met die handelingen de BV haar verplichtingen tegenover haar schuldeisers niet zou kunnen nakomen en ook geen verhaal zou bieden.

De bestuurder heeft met deze handelwijze welbewust en onverplicht een situatie van betalingsonmacht gecreëerd. Dat is in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer en meer in het bijzonder het handelsverkeer tegenover schuldeiseres betaamt. Daarom treft de bestuurder hiervoor een ernstig, persoonlijk verwijt en is onrechtmatig gehandeld. De bestuurder is aansprakelijk voor de daardoor geleden schade. Door mee te werken aan de verkoop van de bedrijfsactiviteiten hebben de nieuwe vennootschappen ook onrechtmatig gehandeld.

Wilt u meer weten over de verkoop van bedrijfsactiviteiten in relatie tot de positie van uw schuldeisers? Bel ons voor het maken van een afspraak.