Nieuwe alimentatieregels beperken alimentatieduur

Dan treedt er een nieuwe wet in werking waarin dat – ook voor geregistreerd partnerschap – geregeld wordt. De grondslag voor eventuele aanspraken op alimentatie blijft – onveranderd – lotsverbondenheid.

Wat
verandert er dan wel? De hoofdregel wordt dat de alimentatieplicht wordt
beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk, beperkt tot een maximum van
vijf jaar. Er gelden wel enkele uitzonderingen op deze hoofdregel, namelijk
voor echtscheidingen na een huwelijk dat langer dan vijftien jaar heeft geduurd
en als er tijdens het huwelijk kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar zijn
geboren.

Een
belangrijke blijver is de regel dat afspraken in huwelijkse voorwaarden over
afzien van partneralimentatie (nihilbeding) ongeldig is. Blijvend is ook het
einde aan de alimentatieplicht zodra de ontvanger van de alimentatie gaat samenleven
als ware hij of zij getrouwd.

Wilt
u meer weten over de juridische procedures, rechten en plichten bij
echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.