Zonder inschrijving op zelfde adres geen hoge partnervrijstelling voor samenwoners

De partnervrijstelling voor gehuwden is voor de achterblijvende partner bijna € 650.000. Tot aan die grens hoeven zij geen erfbelasting te betalen. Die partnervrijstelling kan ook gelden voor samenwoners. Om daar voor in aanmerking te komen, moet u dan wel partner in de zin van de wet (erfbelasting) zijn. Zonder dat heeft u slechts recht op een vrijstelling van ruim € 2.000. Bovendien betaalt u dan over het meerdere meer procenten belasting dan dat het geval zou zijn bij het meerdere boven de hoge partnervrijstelling. Dat is nogal een verschil en alle reden om te controleren of u onder de hoge partnervrijstelling valt.

 

Wanneer heeft u recht op de hoge partnervrijstelling en de lagere tarieven?

In de eerste plaats moet u met uw partner bij overlijden van uw partner al langer dan een half jaar een samenlevingscontract hebben afgesloten. U moet ook beiden meerderjarig zijn en geen bloedverwanten in rechte lijn van elkaar. Tot slot moet u ook samen op hetzelfde adres ingeschreven staan.

 

Ook zonder samenlevingscontract is er nog een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de hoge vrijstelling. In dat geval moet u voordat u partner komt te overlijden meer dan vijf jaar op hetzelfde adres zijn en verder aan alle voorgaande voorwaarden voldoen.

Over de claim op partnervrijstelling zonder samenlevingscontract oordelen rechters naar de letter van de wet. Dat bleek onlangs weer voor het hof Den Bosch. Daaruit blijkt dat inschrijving op hetzelfde adres absolute noodzaak is, ook al heeft de achterblijvende partner aan alle andere voorwaarden voldaan. Dat risico moet u afwegen tegen de voordelen om niet op eenzelfde adres ingeschreven te staan, zoals onder meer toeslagen en uitkeringen. Dat bepaalt of u geen belasting over (een groot deel van) de erfenis hoeft te betalen of een aanslag krijgt van 30 tot 40% van de erfenis.

 

Wilt u meer weten over partnervrijstelling met of zonder samenlevingscontract? Bel ons voor het maken van een afspraak.