Kabinet moet knelpunten meerouderschap onderzoeken

Dat staat in een motie die de Tweede
Kamer in december 2019 aannam. Eerder
besloot het kabinet meerouderschap niet wettelijk mogelijk te gaan maken, maar
daarvoor in de plaats meeroudergezag te faciliteren. Een kind mag in de
toekomst maximaal vier ouders hebben: twee officiƫle ouders met volledig gezag
en twee ouders met deelgezag. Dit kunnen stiefouders, pleegouders of andere
familieleden zijn.

Een aantal partijen in de Tweede Kamer
was teleurgesteld over dit besluit van het kabinet, dat ingaat tegen het advies
van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Door de aangenomen motie moet het
ministerie van Justitie en Veiligheid nu gaan onderzoeken hoe meerouderschap
toch kan worden mogelijk gemaakt.

Erfrecht

De Issuegroep Familie van Nu van de Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie
(KNB) heeft op verzoek van het ministerie geadviseerdover deze
vraagstukken. Zo stelde de issuegroep dat een kind met meer dan twee ouders
zonder wijziging van Boek 4 van al zijn ouders erfgenaam is, met alle daaraan
verbonden gevolgen. Dat past in de visie van de Staatscommissie op volwaardig
ouderschap. Omdat het kabinet nu niet kiest voor volledig gezag, verandert er
nu ook niets in het erfrecht.

Wilt u meer weten over meerouderschap?
Bel ons voor het maken van een afspraak.