Langstlevende ouder heeft sterke positie ten opzicht van de kinderen

De kinderen krijgen nog niets in handen, zij krijgen een vordering op de langstlevende ouder. Die vordering kan pas worden geïnd na overlijden van de tweede ouder. Intussen mag die ouder vrijelijk beschikken over het gehele vermogen. Voordeel voor de kinderen is dat de langstlevende ouder ook alle erfbelasting moet betalen.

Meestal loopt dat verbruiken van het gehele vermogen door de langstlevende ouder niet zo’n vaart. Het vermogen zit dan voor een deel vast in stenen, in een huis. Hoe kan het wel? Bijvoorbeeld als de ouder het huis verkoopt en terughuurt. De kinderen hebben dan al gauw het nakijken. Een beroep op de rechter om een dergelijke transactie ongedaan te maken is qua uitkomst heel onzeker. De ouder staat in veel gevallen erg sterk.

Wilt u dit voorkomen, maak dan een testament op. Daarin kunt u regelen dat de kinderen in bepaalde situaties hun erfdeel kunnen opeisen of toestemming moeten geven voor bepaalde transacties. Als er geen testament is, kan de achterblijvende ouder binnen drie maanden na het overlijden bij de notaris een afwijkende regeling treffen door bijvoorbeeld de wettelijke verdeling ongedaan te maken en daarmee de verdeling onder de kinderen toch anders te regelen. De achterblijvende ouder heeft in dat geval ruimte om het anders te regelen.

Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van een keuze voor wettelijke verdeling of testament in uw geval? Bel ons voor het maken van een afspraak.