Notarissen willen ruimere toegang tot het UBO-register

Notarissen krijgen nu beperkt toegang tot het UBO-register. In het UBO-register (UBO staat voor: Ultimate Beneficial Owner) wordt aangetekend wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming.
Notarissen zijn wel een van de poortwachters van het financiële stelsel en hebben een belangrijke rol bij het signaleren en voorkomen van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen.
Het voorstel voor het UBO-register ligt nu bij de Eerste Kamer. Het register gaat naar verwachting in het voorjaar van 2020 van start. De gegevens naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het economische belang zijn door iedereen in te zien. Voor notarissen zijn alleen deze openbare gegevens beschikbaar. Om aan hun Wwft-verplichtingen te voldoen, moeten zij zelf aanvullende informatie verzamelen, aldus de KNB in de brief. De ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid hebben toegezegd de toegang van Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens in het UBO-register voor een formeel advies voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Centraal aandeelhoudersregister

De beroepsorganisatie meent dat naast een UBO-register ook een Centraal AandeelHoudersRegister (CAHR) moet worden ingevoerd als middel voor de aanpak van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financieel-economische criminaliteit. De toegevoegde waarde van het CAHR ten opzichte van het UBO-register zit onder meer in de vulling: het UBO-register wordt gevuld met gegevens die zijn aangeleverd door de registratieplichtige vennootschappen en andere juridische entiteiten en hun uiteindelijk belanghebbenden zelf. Het CAHR berust op wettelijk verplichte opgaven door notarissen op basis van notariële akten.