Notarissen willen ruimere toegang tot het UBO-register

Notarissen krijgen nu beperkt toegang tot het
UBO-register. In het
UBO-register (UBO staat voor: Ultimate Beneficial Owner) wordt aangetekend wie de
uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming.
Notarissen zijn wel een van de poortwachters van het financiële stelsel en hebben een
belangrijke rol bij het signaleren en voorkomen van financieel-economische
criminaliteit, zoals witwassen.
Het voorstel voor het UBO-register ligt
nu bij de Eerste Kamer. Het register gaat naar verwachting in het voorjaar van
2020 van start. De gegevens naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat,
nationaliteit en aard en omvang van het economische belang zijn door iedereen
in te zien. Voor notarissen zijn alleen deze openbare gegevens beschikbaar. Om
aan hun Wwft-verplichtingen te voldoen, moeten zij zelf aanvullende informatie verzamelen,
aldus de KNB in de brief. De ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid
hebben toegezegd de toegang van Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens
in het UBO-register voor een formeel advies voor te leggen aan de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Centraal aandeelhoudersregister

De beroepsorganisatie meent dat naast een UBO-register ook een Centraal AandeelHoudersRegister
(CAHR) moet worden ingevoerd als middel voor de aanpak van witwassen,
terrorismefinanciering en andere vormen van financieel-economische
criminaliteit. De toegevoegde waarde van het CAHR ten opzichte van het
UBO-register zit onder meer in de vulling: het UBO-register wordt gevuld met
gegevens die zijn aangeleverd door de registratieplichtige vennootschappen en
andere juridische entiteiten en hun uiteindelijk belanghebbenden zelf. Het CAHR
berust op wettelijk verplichte opgaven door notarissen op basis van notariële
akten.