Tweede Kamer wil tot uitspraak HvJ geen boetes voor niet registreren UBO

Per 27 maart 2022 – de deadline voor UBO-registraties – bleek het merendeel van de UBO’s (ultimate beneficial owner, ofwel de uiteindelijk belanghebbende achter een rechtspersoon) nog niet geregistreerd te zijn. Voor de Tweede Kamer was dit aanleiding om in het debat over de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering het kabinet per motie te vragen om geen boetes of taakstraffen op te leggen zolang het Europese Hof van Justitie geen uitspraak heeft gedaan over de publieke toegankelijkheid van gegevens in het UBO-register.

In de tussenliggende periode wil de Kamer dat het kabinet alleen handhaaft op basis van duidelijk kenbare risico’s voor witwassen of andere strafbare activiteiten.

Niet alleen de beperkte aantallen registraties waren voor de Kamer aanleiding tot de motie. Ook de zorgen bij ondernemers over de privacy van gezins- en familieleden waren hierin een belangrijke factor. van gegevens in het UBO-register. Dit kan leiden tot noodzakelijke wetswijzigingen.

Wilt u meer weten over UBO-registratie en de risico’s die u loopt als u deze verplichting niet nakomt? Bel ons voor het maken van een afspraak.